Konsulttjänster

PÖ ny skärmdump_edited.jpg
PÖ ny skärmdump_edited_edited.jpg

Projektledning

Vi tar ditt projekt från början till avslut.

Våra projektledare är vana att driva allt ifrån korta mindre projekt till mer omfattande.

Vi hjälper dig med allt från projektering till produktion och uppföljning, så att du kan fokusera på din verksamhet.

När du ska utföra ett projekt i din fastighet eller lokal är det både tryggt, ekonomiskt och smidigt att anlita en av våra erfarna projektledare.

Oavsett om ditt projekt är litet eller stort krävs sakkunskap och resurser. Vi för din talan gentemot tillsynsmyndigheter och/eller anlitade entreprenörer. 

Våra erfarna projektledare kan hjälpa dig genom hela eller valda delar av ditt projekt, helt utifrån önskemål

Kopia_edited.png

Miljöinventering

Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter.

Detta innebär att miljöinventering (asbest, PCB mm) är en naturlig del av fastighetsförvaltningen.

Inventering kan göras inför om/tillbyggnad eller rivning men även utan att något liknande är planerat utan för att se status på byggnaden och kunna göra en långsiktig planering, vissa ämnen måste enligt lag saneras omgående som exempelvis PCB, medans vissa andra får behållas tills en rivning ska göras till exempel asbest.

Det är bra att märka upp farligt avfall även om de inte ska saneras inom snar framtid.

Som för alla våra andra tjänster ligger vårt kvalitetsledningssystem till grund för metoder och dokumentation. Miljökartläggning inkl. PCB och asbest genomföres grundligt då en fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen. Efter avslutad miljöinventering får fastighetsägaren en överskådlig bild av de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Vi inventerar självklart över hela Sverige.

Kopia_edited_edited.png
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 14.36_edited.jpg
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 14.36_edited.jpg

Besiktning

Entreprenadbesiktningar genomförs före, under och efter arbetets gång för både beställarens och entreprenörens bästa.

Båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som

eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden.

Uppgiften är att med oberoende ställning undersöka och bedöma

entreprenadens kontraktsenlighet utifrån gällande svenska

byggregler. Detta görs på objektiv grund och besiktningsmannen kan därmed finna eventuella problem eller brister från båda sidor.

Genom att låta en oberoende part utföra en entreprenad-

besiktning kan du få en klar bild av om byggprojektet följer

gällande avtal och kontrakt.