PCB & klorparaffiner

Skärmavbild 2022-05-24 kl. 22.07_edited.jpg

PCB & klorparaffiner

PCB användes mellan 1956-1973 i bland annat fog och golvmassor vid nybyggnation eller renovering

av fastigheter och industribyggnader. PCB finns äveni en del elektriska komponenter från samma tid.

När man blev medveten om effekterna av PCB imiljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i Sverige.
Sedan dess har man inte inte fått montera

fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB.
Förbud mot annan användning 
som i elektriska komponenter införes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Klorparaffiner är liksom PCB giftiga ämnen som förekommer i byggprodukter t.ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, byggfog och golvmattor av PVC. Klorparaffiner skall behandlas på nästan samma sätt som PCB.

_MG_4630_edited_edited_edited_edited.jpg

Inventering

Fastighetsägare är ålagda enligt lag att inventera PCB i byggnad som är uppförd eller renoverad under 1956-1973 och därefter redovisa inventering och åtgärds- plan till tillsynsmyndigheten.

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0.05 viktprocent (500 ppm) skall saneras och åtgärdas.

Environ AB har åratal av erfarenhet att inventera och upprätta åtgärdsplaner för fastigheter.

_MG_4630_edited.jpg
Skärmavbild 2022-05-24 kl. 22_edited.png

Fogning

En bra fog ska inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den ska vara smidig och följsam, men rätt material räcker inte.

Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt. Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Våra erfarna fogar utför all sorts fogning, vi använder enbart de på marknaden bästa produkterna.