PCB & klorparaffiner

Skärmavbild 2022-05-24 kl. 22.07_edited.jpg

PCB & klorparaffiner

PCB användes mellan 1956-1973 i bland annat fog och golvmassor vid nybyggnation eller renovering

av fastigheter och industribyggnader. PCB finns även

i en del elektriska komponenter från samma tid.

När man blev medveten om effekterna av PCB i

miljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i

Sverige. Sedan dess har man inte inte fått montera

fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa

med innehåll av PCB. Förbud mot annan användning

som i elektriska komponenter införes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Klorparaffiner är liksom PCB giftiga ämnen som förekommer i byggprodukter t.ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, byggfog och golvmattor av PVC. Klorparaffiner skall behandlas på nästan samma sätt som PCB.

_MG_4630_edited_edited_edited_edited.jpg

Inventering

Fastighetsägare är ålagda enligt lag att inventera PCB i byggnad som är uppförd eller renoverad under 1956-1973 och därefter redovisa inventering och åtgärds- plan till tillsynsmyndigheten

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0.05 viktprocent (500 ppm) skall saneras och åtgärdas

Environ AB har åratal av erfarenhet att inventera och

upprätta åtgärdsplaner för fastigheter

_MG_4630_edited.jpg
Skärmavbild 2022-05-24 kl. 22_edited.png

Fogning

En bra fog ska inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta, den ska vara smidig och följsam, men rätt 

material räcker inte.

Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och

att fogningen utförs korrekt. Felaktiga fogar kan i framtiden ge skador på byggnaden.

Våra erfarna fogar utför all sorts fogning, vi använder

enbart de på marknaden bästa produkterna.