top of page

Provtagning

Bild 3 Fb.jpeg
Bild 3 Fb.jpeg

Provtagning

Vid provtagning är det också viktigt att återskydda platsen provet är taget från, exempelvis måste ett prov från en byggfog fogas igen så inte fukt kan tränga in innanför fasaden, vid provtagning av asbest måste det provtagna stället säkras på lämpligaste sätt, exempelvis med primer och varningstext så inga fibrer kommer ut i omgivningen.. 

Provtagning.jpg

Tillvägagångssätt

Vid all provtagning gäller att veta vad man gör, hur

mycket man provta av aktuellt material, hur man hanterar och förpackar provet och skickar det på godkänt sätt.
Vid exempelvis större marksaneringar skall först en
provtagningsplan tas fram och redovisas för aktuell 
tillsynsmyndighet innan prover ka
n tas.
Allt skall dokumenteras mycket noggrant på ritningar


Provtagning.jpg
Skärmavbild 2022-05-24 kl. 21_edited.jpg

Analyssvar

Vi samarbetar sedan många år med Eurofins
Environment vars samtliga laboratorer i Sverige är ackrediterade av Swedac enl. SS-EN, ISO/IEC 17025
samt certifierade enl. SS-EN ISO 9001 (kvalitet) och
SS-EN ISO 14001 (miljö) Ackrediteringen omfattar
alla de olika analysmetoder som utförs och ger dig
som kund en garanti för att resultaten är kvalitetssäkrade.
Alla analyser dokumenteras och delges beställaren. 

 

 

bottom of page