top of page

Asbest

IMG_3037_edited.jpg
IMG_3037_edited.jpg

Varför asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som
finns i naturen. Asbest har använts sedan lång tid
tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska
egenskaper, det tål höga temperaturer, har god 
värmeisolerande förmåga samt hög kemisk
beständighet som innebär att det har hög tålighet
mot kemikalier. Det är inte konstigt att asbest varit ett populärt material att använda.

 

 

Var finns asbest?

De vanligaste ställen man kan hitta asbest på är
eternitfasader, eternittak, kakel och klinker, fix och fog, ventilation, svartlim under golvmattor,
isolering i rörböjar, sprutasbest som isolering på
och i pannor.
Oftast förekommer asbest i fastigheter uppförda 
innan 1980 men man har upptäckt asbest i yngre
byggnader än så.

Är man osäker vid en rivning eller ombyggnation
så ska man låta provta och analysera materialet
innan man går vidare. 

IMG_9910.HEIC
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 15.26_edited.jpg
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 15.26_edited.jpg

Säker asbestsanering

Alla våra sanerare har den högsta utbildningsnivån
gällande sanering och hantering av asbest samt 
kompetens för alla olika typer av asbestsanering, de
genomgår dessutom kontinuerliga lagstadgade
repetitionsutbildningar och läkarbesök för din
säkerhet.
Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbets-
miljöverket vilket betyder att vi följer AV`s direktiv
och genomför dessutom arbetet enligt vårt
kvalitetsledningsprogram och egenkontroller.

Asbest är ett förrädiskt ämne som totalförbjöds 1982
och under inga omständigheter får asbestdamm
spridas bland människor då asbestfibrerna aldrig
lämnar kroppen och kan åsamka lidande under
under lång tid och i värsta fall ge cancer.

Vänd er till en professionell entreprenör som vet hur
man agerar vid hantering av asbest.
Alla asbestsaneringar måste anmälas två dagar
innan saneringen skall utföras till AV.

bottom of page