Asbest

IMG_3037_edited.jpg
IMG_3037_edited.jpg

Varför asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Asbest har använts sedan lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper, det tål höga temperaturer har god

ljud och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet

som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.

 

Var finns asbest?

De vanligaste ställen man kan hitta asbest på är eternitfasad,

eternittak, kakel och klinker, fix och fog, ventilation, svartlim under golvmattor, isolering i rörböjar, sprutasbest som isolering på/i

pannor. Oftast förekommer asbest i fastigheter uppförda innan

1980 men man har upptäckt asbest i yngre byggnader än så.

Är man osäker vid en rivning eller ombyggnation så ska man låta 

provta och analysera innan man går vidare. 

IMG_9910.HEIC
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 15.26_edited.jpg
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 15.26_edited.jpg

Säker asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning i asbestsanering och 

kompetens för all typ av asbestsanering och genomgår

kontinuerliga lagstadgade repetitionsutbildningar och läkar-

undersökningar för din säkerhet.

Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket vilket betyder att vi följer AV`s direktiv och genomför arbetet enligt vårt

kvalitetssäkringsprogram och rigorösa interna egenkontroller.

Asbest är ett förrädiskt ämne som totalförbjöds 1982, under inga

omständigheter får asbestdamm spridas bland människor då ämnet aldrig helt lämnar kroppen och kan åsamka lidande under

lång tid och i värsta fall cancer.

Vänd dig till en professionell entreprenör som vet hur man gör.

Alla asbestsaneringar måste anmälas till AV innan sanering.