top of page

Våra projekt...

Se våra senaste projekt som våra medarbetare utfört med stor noggrannhet och högsta kvalitets-, och kundfokus, men även information gällande arbete i mark och fastighetsmiljö. 

IMG_5606_edited.png
Asbest trasig_edited.jpg

Har du råd att inte utföra en asbestprovtagning?

Ja det är en fråga alla borde ställa sig vid renovering, rivning och ombyggnation men gäller såklart även vid trasigt material. Att anlita ett kunnigt företag med erfarenhet för att reda ut om det finns asbest och provta material borde vara en självklarhet.

Dom där trasiga rörböjarna i källaren, kaklet i köket eller eternitkanalen på toaletten borde dom kollas upp?

Svaret är - definitivt! lev inte i ovisshet låt oss kolla upp riskkällorna i din fastighet och provta där misstanke finns. Självklart kan vi sanera och återställa om så önskas, vi har alla tillstånd, kunnandet och välutbildade medarbetare som löser detta säkert, snabbt och städat efteråt. 

Ledskylt stående 3_edited.jpg

Nu syns vi med ett väldigt viktigt budskap över stora delar av Skåne, se våra fina ledskyltar på gator och gallerior nära dig!
Hör av dig till oss för professionell hjälp med asbest i din fastighet, vi är snabba att svara och agera för att på ett säkert sätt ta hand om ditt asbestproblem oavsett placering och mängd.

Ledskylt stående 3_edited.jpg
IMG_9102.PNG
IMG_9102_edited_edited_edited.jpg

En marksanering kräver ett gediget förarbete med provtagningsplan, provtagningar, en plan för schakt och grävning, beräkna kontaminerade massor, boka upp godkända deponier och transportörer, skapa säkra rutiner på plats, stängsla in schakthålen, följa egenkontrollerna varje dag, informera beställare, hyresgäster, övriga entreprenörer och berörda i området samt ha en tät och god dialog med aktuell tillsyningsmyndighet. Detta gör vi dagligen, anlita Environ konsult & entreprenad AB nästa gång!  

IMG_8153_edited.jpg

När marken innehåller höga halter PCB så måste man spåra källan, ibland är det självklart att det är från byggfogen som sitter på fastigheten som urlakats under årens lopp och kontaminerat marken där under. Ibland kan det också vara byggfog under mark, som här på ett garage dolt under en platonmatta två meter under markytan. Det krävs kunnande, erfarenhet, provtagning och utrustning för att på ett säkert och rätt sätt enligt gällande lagkrav kunna hitta, sanera och hantera PCB även när den gömmer sig. 

IMG_8153_edited_edited_edited_edited.png
bottom of page