top of page

Marksanering

Bild 2 Fb.jpeg
Bild 2 Fb.jpeg

Marksanering

Om man misstänker att mark behöver saneras, till exempel gammal industrimark eller känsliga markmiljöer vid ex. skola, lekplatser, parker innan nybyggnation så kan vi genomföra allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, efterkontroller och återfall med jungfruliga massor

IMG_8181.jpg

Erfarenhet 

Att sanera förorenad mark ska göras med stor sakkunskap och omsorg, vi har tillgång till alla typer av provtagningar och utför allt från mindre grävningar till mer komplicerade grävningar  med avancerad

grävteknologi. Trånga utrymmen, svår logistik samt snabba ryck är vår specialitet.

För samtliga uppdrag inom marksanering upprättas ett åtgärdsprogram i nära samarbete med aktuell tillsynsmyndighet.

IMG_8727_edited.jpg
IMG_8785_edited.jpg
IMG_8785_edited.jpg

Säkerhet

Vid all grävning gäller högsta säkerhet, information med vad som görs på plats, tillstånd från berörda myndigheter, rätt maskiner och utrustning med inbyggda filter samt att städa av och stängsla in de uppgrävda ytorna efter arbetsdagens slut är en självklarhet!

bottom of page