top of page

Rivning/håltagning

IMG_5148_edited_edited.jpg
IMG_5148_edited_edited.jpg

Rivning

Vi utför invändiga rivningar på ett miljöriktigt sätt.

Därför kan du som kund vara säker på att allt farligt avfall blir omhändertaget på rätt sätt.

Vi hjälper till med rivningslov och rivningsanmälan.

Vi utför olika typer av invändiga rivningar, från att kapa gips, riva golv och väggar till att riva ut hela kontorslandskap.

De rivningsfraktioner som uppkommer skall vara spårbara hela vägen från borttagande till slutstation.

Materialen redovisas med signerade transport- och mottagarkvittenser. Det förekommer mycket damm vid rivningar som vi minimerar med hjälp av inplastning, luftslussar, stoftsugar och mycket avancerade luftrenare

Efter avslutad entreprenad uppförs sammanställning av samtliga rivningsfraktioner och vi lämnar arbetsplatsen ren och städad efter oss.

Håltagning ventilation

Environ AB arbetar med olika typer av håltagning oavsett dimension och material som betong (även armerad) tegel, sten, trä eller andra byggmaterial. 

Vi kärnborrar både vått och torrt, runda precisa hål efter önskemål. 

Vi utför sågning för nya fönster-, och dörrpartier, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer mm.

På alla våra entreprenader följer vi vårt kvalitets-, och miljöledningssystem med egenkontroller och checklistor för att säkerställa en problemfri entreprenad.

Varje entreprenad avslutas med grov och finstädning, avfall från entreprenaden körs på deponi.

Vi har tillgång till liftar, kranar och containers för varje storlek på uppdrag.

P-O borrar fasad_edited.jpg
Håltagn. 1.JPG

Håltagning dörr

Upptag av dörrhål, vi gör det exakt, säkert rätt avväxlat i bärande vägg. Inplastat från golv till tak på båda sidor, luftrenare tar hand om den dammiga luften innanför inplastningen, kraftiga stoftsugar tar hand om resten, allt avfall från håltagningen körs till deponi.

bottom of page