top of page

Kvalitet & Miljö

20220104-barnimages-2-740x493_2x.jpg.webp
20220104-barnimages-2-740x493_2x.jpg.webp

"Vi strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar men vi ser också till att överträffa de kvalitets- och miljökrav som ställs på branschen.

Kvalitetsprogrammet SANKVAL-pro innehåller i grundversionen lagkrav och branschens policyer, till detta har vi lagt till våra egna högt ställda krav och rekommendationer"

20210118-barnimages-7-740x490_2x.jpg.webp

Våra 4 hörnstenar

Människan

Människan ska alltid sättas i centrum vid allt vårt arbete. Såväl vår egen personal som de människor som befinner sig i vårt arbetes närhet.


Miljöhänsyn

Största möjliga hänsyn ska alltid tas till miljön vid allt arbete inom Environ AB, vi agerar så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.


Krav


Lagkrav och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer ska inom Environ AB utgöra våra egna minimikrav.


Kunden


Kunden sätts alltid i fokus i Environ AB, vårt mål är att överträffa kundens högt ställda förväntningar.

20210118-barnimages-7-740x490_2x.jpg.webp
20210118-barnimages-7-740x490_2x.jpg.webp

"Allt vi gör gagnar vår miljö, på kort eller lång sikt!

Från att sanera, transportera och deponera miljö-

och hälsofarliga ämnen i fastigheter och mark till att

inventera, provta, sammanställa och planera rivning,

sanering och ombyggnation.

Allt noggrant systematiskt och väldokumenterat"

bottom of page